Úspory energií v hotelu Beskyd Trojanovice

Projekt s názvem „Úspory energií v hotelu Beskyd Trojanovice“, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025354, je financován Evropskou unii, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace budovy hotelu Beskyd Trojanovice. Díky realizaci projektu dojde k významné úspoře energií, snížení emisí CO2 a snížení emisí znečišťujících částic. V projektu budou provedena opatření: zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměna výplní otvorů a zdroje tepla.

You might be interested in …